Prosto z lasu, odcinek 16/17

30.10.2017

W królestwie świerka - Puszczy Rominckiej, prowadzone są badania nad jakością hodowlaną świerków pochodzących z różnych regionów Polski. Być może doświadczenie to pozwoli na rozszerzenie obowiązującej obecnie regionalizacji nasion. Nie tylko świerki czują się dobrze w tym regionie. dogodne warunki znajdują dęby, lipy i jesiony. Dla tych gatunków wyznaczane są powierzchnie wyłączonych drzewostanów nasiennych.