Prosto z lasu, odcinek 16/16

03.11.2016

Po kataklizmie jakim jest dla przyrody pożar, nie wystarczy odtworzyć las. Ogromną pracę trzeba włożyć w zabezpieczenie przed powtórnym pożarem. Na terenach szczególnie podatnych na powstawanie pożarów to problem pochłaniający bardzo dużo sił i środków.