Prosto z lasu, odcinek 15/17

30.10.2017

Północno - wschodnia Polska to nasz biegun zimna. Surowy klimat odcisnął swoje piętno na tutejszej przyrodzie. Puszcza Romincka to przykład bogatego, żyznego lasu liściastego z dużą domieszką świerka. Ogromna ilość siedlisk bagiennych i niespotykane gdzie indziej zbiorowiska świerczyn borealnych na torfie.