Prosto z lasu, odcinek 13/18

03.10.2018

Zielone ostępy lasów kryją nie tylko ciekawostki przyrodnicze. Skrywają również bardziej i mniej odległa historię. W Nadleśnictwie Lubaczów leśnicy razem z miejscową ludnością postanowili upamiętnić ślady św. Brata Alberta.