Prosto z lasu, odcinek 12/18

03.10.2018

Wilgotne łąki to naturalny rezerwuar wody i miejsce występowania wielu gatunków roślin i zwierząt. Te siedliska są coraz rzadsze. Aby mogły być przerwane prace melioracyjne a roślinność koszona przynajmniej jeden raz w roku.