Prosto z lasu, odcinek 12/16

03.11.2016

Grąd to las wielogatunkowy. Podszyt, piętro krzewów i niższych drzew nie jest tak gęste jak w łęgach, ale można też znaleźć wartościowe i ciekawe gatunki. W żyznych, grądowych lasach liściastych pojawiają się licznie leszczyny i graby.