Prosto z lasu, odcinek 10/18

18.06.2018

Jedną z form edukacji ekologicznej prowadzonej przez Lasy Państwowe są arboreta z kolekcjami roślin krajowych. Zakładane są najczęściej przy nadleśnictwach, a w całej Polsce jest ich siedem. Nie każde jednak jest tak położone jak arboretum w Kudypach, które znajdując się na granicy Olsztyna pełni rolę także parku miejskiego.