Prosto z lasu, odcinek 1/19

19.04.2019

Żubry są symbolem sukcesu ochrony gatunkowej. Z pojedynczych osobników udało się odtworzyć stabilną populację. Jednak powiększające się stada tych zwierząt potrzebują wciąż nowych terenów. Od 2018 roku żubry zagościły w Puszczy Augustowskiej.