Prosto z lasu 18 2020

26.09.2020

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Świętokrzyska obejmuje sześć nadleśnictw otaczających Świętokrzyski Park Narodowy. Zrównoważona gospodarka leśna, edukacja i innowacje to główne cele działalności LKP . Szczególnie cenne są tu drzewostany jodłowe, którym poświęca się najwięcej uwagi. O znaczeniu nieprodukcyjnych zadań Lasów Państwowych świadczy aglomeracja kielecka położona na terenie LKP Puszcza Świętokrzyska.