Prosto z lasu |16 2022|

15.10.2022

Lasy górskie zajmują kilkanaście procent powierzchni wszystkich lasów w Polsce. Pomimo małej powierzchni ich rola w ochronie wód i gleb jest ogromna. Jakość lasów górskich wpływa na zaopatrzenie w wodę całego kraju.