Prosto z lasu - 13 2020

09.09.2020

Zapraszamy na 13 odcinek!

W Polsce jest około 3200 gatunków motyli. Zdecydowana większość to motyle nocne- ćmy. Motyli dziennych jest około 150 gatunków. Motyle najczęściej są powiązane z konkretnymi gatunkami roślin żywicielskich dlatego na murawach kserotermicznych można spotkać gatunki nie występujące w innych miejscach.