Prosto z lasu |11 2021|

16.10.2021

Wśród szerokiego spektrum działalności Lasów Państwowych szczególne miejsce zajmuje ochrona przyrody. Dla ochrony zasobów przyrodniczych stosuje się wiele form ochrony przyrody i działania ukierunkowane na odtwarzanie zagrożonych gatunków. W nadleśnictwie Skierniewice poddano szczególnej ochronie 150 drzew pomnikowych i założono nowe uprawy cisa.