Prosto z lasu - 07-2020

28.06.2020

Zapraszamy na nowy odcinek "Prosto z lasu".

Sosna zwyczajna to królowa polskich lasów. Prawie 60% wszystkich drzew w lasach to sosny.
Nie jest to jednak jedyna sosna występująca w Polsce. Ogromne znaczenie mają sosny górskie:
kosodrzewina i limba. Zapraszamy!