Prosto z lasu - 06-2020

31.05.2020

Zapraszamy na odcinek 06-2020!

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły ogromne zmiany w populacjach zwierząt polnych. Drastycznie zmalała liczebność zajęcy i kuropatw ale pojawiły się liczne stada saren. Wytworzył się wręcz podgatunek sarny polnej. W dzisiejszym odcinku przybliżymy Państwu to zagadnienie.

Zapraszamy!