Najlepsze jest siano ze szczytu kopca ;)

20.03.2013

Żubr staje przednimi nogami na kopcu, by dostać się do siana z górnej części kopca.
ŻubryOnline: http://www.lasy.gov.pl/zubr
13.03.15, g. 22:47