Film na jubileusz RDLP w Łodzi

22.10.2017

65 lat swojego istnienia obchodziła w tym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Na to, by dzisiaj można było oglądać łódzkie lasy w dobrej kondycji, by cieszyć się ich pięknem, korzystać z dóbr, które ze sobą niosą pracowały trzy pokolenia leśników.