Aukcja Jednostek Dwutlenku Węgla rozstrzygnięta

11.10.2019

PLL LOT S.A. zakupiły od Lasów Państwowych ponad 7,7 tys. jednostek dwutlenku węgla. To największe zaangażowanie spośród wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. Zwycięzcy aukcji zostali uhonorowani certyfikatem „Partner dla klimatu”, który wręczono 9 października podczas uroczystego otwarcia Targów Ochrony Środowiska POL-ECO System w Poznaniu.