Kusakowate lasów Polski

Opracowanie autorstwa prof. dra hab. Andrzeja Jerzego Szujeckiego poświęcone żyjącym w lasach Polski chrząszczom z rodziny kusakowatych.
02.01.2018

Opracowanie autorstwa prof. dra hab. Andrzeja Jerzego Szujeckiego poświęcone żyjącym w lasach Polski chrząszczom z rodziny kusakowatych.

Ważną częścią publikacji są rozdziały poświęcone roli, jaką kusakowate spełniają w ekosystemach leśnych, jak kształtuje się ich różnorodność taksonomiczna, gatunkowa, jaka jest możliwość wykorzystania tej grupy owadów do celów monitoringu i waloryzacji środowisk leśnych, wraz z przykładem zastosowania omawianych metod do oceny przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Opracowanie zostało zilustrowane znakomitymi fotografiami prof. dra hab. Lecha Borowca, twórcy monumentalnej ikonografii chrząszczy Polski, uzupełnionymi zdjęciami prof. Bernarda Stańca.