Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2006 r.
Powierzchniowo-miąższościowe tabele klas wieku wg gatunków panujących w nadleśnictwach z uwzględnieniem podziału na obręby.
Powierzchniowo-miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących dla całej RDLP łącznie.