Instrukcja Ochrony Lasu i inne dokumenty
Znowelizowana w stosunku do instrukcji wydanej w 1996 r. Omawia cele i zadania gospodarki leśnej w ochronie lasów ze szczególnym naciskiem na czynności obowiązkowe, polegające na ocenie zagrożenia, profilaktyce i metodach ochrony lasu.
Wznowienie książki wydanej w 2007 r. Jest próbą połączenia wiedzy i doświadczeń autorów z zakresu leśnictwa i pożarnictwa. Przeznaczona dla służb zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym lasów.
Publikacja przeznaczona m.in. dla leśników, których zadaniem jest pielęgnacja starych drzew rosnących w lasach, ale również w parkach pałacowych i dworskich, które stanowią mienie Skarbu Państwa.
W poradniku autorzy prof. Zbigniew Sierota i prof. Andrzej Szczepkowski zebrali i przedstawili objawy najważniejszych – z punktu widzenia gospodarki leśnej – chorób oraz ich sprawców w celu szybkiego skojarzenia stanu drzewa i widocznych symptomów z patogenem – sprawcą choroby lub grzybem powodującym rozkład drewna.
Autor (fitopatolog) poszerza wiedzę leśną o zjawiskach patologicznych wpływających na rozwój drzewostanów i ich funkcjonowanie w ekosystemach leśnych.
Publikacja zawiera: definicję i terminologię morfologii parazytoidów, zarys biologii i identyfikację wybranych taksonów parazytoidów: błonkówek i muchówek, metody zbioru, hodowli i preparowania, przegląd systematyczny parazytoidów, opisy gatunków. Liczne ilustracje, bogata literatura.
Broszura zawiera wykaz i krótką charakterystykę środków biobójczych do ochrony drewna, materiałów drewnopochodnych, murów, tynków, posadzek, powłok malarskich i pokryć dachowych przed korozją biologiczną oraz ogniem, dopuszczonych do stosowania powszechnego w architekturze zabytkowej i budownictwie Lasów Państwowych.