Porosty w lasach. Przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów

Przewodnik prezentuje występujące na terenie Polski porosty, omawia ich morfologię oraz występowanie. Zawiera klucz do oznaczania porostów.