Impregnaty dla leśnictwa

Broszura zawiera wykaz i krótką charakterystykę środków biobójczych do ochrony drewna, materiałów drewnopochodnych, murów, tynków, posadzek, powłok malarskich i pokryć dachowych przed korozją biologiczną oraz ogniem, dopuszczonych do stosowania powszechnego w architekturze zabytkowej i budownictwie Lasów Państwowych.