Gdy las choruje...

Autor (fitopatolog) poszerza wiedzę leśną o zjawiskach patologicznych wpływających na rozwój drzewostanów i ich funkcjonowanie w ekosystemach leśnych.