Atlas parazytoidów szkodników pierwotnych sosny

Publikacja zawiera: definicję i terminologię morfologii parazytoidów, zarys biologii i identyfikację wybranych taksonów parazytoidów: błonkówek i muchówek, metody zbioru, hodowli i preparowania, przegląd systematyczny parazytoidów, opisy gatunków. Liczne ilustracje, bogata literatura.