Zasady hodowli lasu

„Zasady hodowli lasu” są załącznikiem do Zarządzenia nr 108 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 grudnia 2023 r., obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2024 r.