Zalesianie gruntów rolnych i opuszczonych terenów rolniczych. Poradnik właściciela

Poradnik zawiera szereg praktycznych uwag na temat przygotowania i prowadzenia prac zalesieniowych w gospodarstwie rolnym. Omówiono w nim również sprawy związane z wykorzystaniem sukcesji naturalnej w obrębie opuszczonych terenów rolniczych.