Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych

Wytyczne zostały opracowane na potrzeby szkółek leśnych zakładanych w jednostkach Lasów Państwowych.