Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010

Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego Polski oraz szczegółowa charakterystyka krain i mezoregionów przyrodniczo-leśnych.