Program ochrony leśnych zasobów genowych

Założenia Programu ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-2035.