Komunikaty dla dziennikarzy, oświadczenia, sprostowania.
W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami o nietypowych zdarzeniach podczas etapu zasadniczego sprzedaży otwartej drewna dla przedsiębiorców na rok 2019, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zachęca do zapoznania się z krótkim opisem obowiązujących aktualnie zasad sprzedaży drewna, dostępnym na naszej stronie internetowej, oraz poniższym komentarzem.
Lasy Państwowe podjęły pierwsze kroki w kierunku elektromobilności. Rozstrzygnięto właśnie przetarg nieograniczony na dostarczenie samochodów elektrycznych (EV) – flotę PGL LP zasili 15 osobowych BMW i3 oraz jeden dostawczy Nissan nv200. Było to największe tego typu postępowanie na zakup EV w Polsce.
19 września br. w warszawskim biurze Parlamentu Europejskiego odbyła się debata na temat Puszczy Białowieskiej, zorganizowana dla goszczących w Polsce przedstawicieli Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE (tzw. ENVI).
Odpowiedź prof. dr hab. Wandy Olech, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów na artykuł Jędrzeja Winieckiego „Lasy Państwowe chcą zarządzać populacją białowieskich żubrów. Zaczną się polowania?" opublikowany w tygodniku „Polityka".
List Anny Malinowskiej, rzecznik prasowej Lasów Państwowych do członków zarządu, szefów programów i wydawców TVN w sprawie wydania DDTVN z dnia 27 maja. W programie zaprezentowano reportaż „Leśny świat pana Kazimierza”. Bohaterem materiału był Kazimierz Nóżka, leśniczy leśnictwa Polanki w Nadleśnictwie Baligród.
We wtorek 13 grudnia br. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzą na wspólnym posiedzeniu rządowy projekt nowelizacji prawa łowieckiego (trafił do Sejmu 15 listopada 2016 r., a 2 grudnia miał pierwsze czytanie).
W artykule „Nowy szef Lasów Państwowych jest spokrewniony z Jarosławem Kaczyńskim”, opublikowanym na portalu gazeta.pl w dn. 17.11.2015r. znalazła się nieprawdziwa informacja, że jestem spokrewniony z panem Jarosławem Kaczyńskim.