Komunikat ws. publikacji w onet.pl

Informacje zawarte we wczorajszym artykule portalu Onet wprowadzają czytelników w błąd. Związki zawodowe wystąpiły o podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników Lasów Państwowych. Wspomniana regulacja planowana jest w drugiej połowie roku. Wynagrodzenie pracowników Lasów Państwowych to wielokrotność stawki wyjściowej, która nie była waloryzowana od dłuższego czasu. Planowany wzrost stawki to 8%, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 r. w Polsce wzrosło o 14,4 %.
16.05.2024

Informacje zawarte we wczorajszym artykule portalu Onet wprowadzają czytelników w błąd. Związki zawodowe wystąpiły o podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników Lasów Państwowych. Wspomniana regulacja planowana jest w drugiej połowie roku. Wynagrodzenie pracowników Lasów Państwowych to wielokrotność stawki wyjściowej, która nie była waloryzowana od dłuższego czasu. Planowany wzrost stawki to 8%, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 r. w Polsce wzrosło o 14,4 %.

Zasady wynagradzania pracowników Lasów Państwowych są określone w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników PGL LP. Zgodnie z tym dokumentem Dyrektor Generalny LP jest zobowiązany podejmować każdego roku negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie zmiany wysokości stawki wyjściowej. W wyniku cyklu spotkań ze stroną społeczną uzyskano porozumienie, w wyniku którego stawka może wzrosnąć od lipca br.

Warto zauważyć, że w ostatnich trzech latach mieliśmy do czynienia w Lasach Państwowych z regulacją wynagrodzenia jedynie o 9,9%, podczas gdy średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w tym samym czasie o 38,3%. (dane po 1. kwartale 2024 r.), zaś skumulowana inflacja za ten okres wyniosła 25%.

Tylko w tym roku płaca minimalna z kolei wzrosła o 17,8 %, natomiast poziom wynagrodzeń w budżetówce średnio o 20%.

- W okresie od lipca 2017 do czerwca 2021 stawka wyjściowa nie była podnoszona, co spowodowało realny spadek wartości wynagrodzeń pracowników Lasów Państwowych. Zasadność podniesienia w bieżącym roku tej stawki wynika z konieczności uwzględnienia inflacji z ostatnich lat. Mówimy
tu o kadrze specjalistów, przyrodników, z których ponad 70% ma wyższe wykształcenie i zarządza tak ważnym obszarem polskiej przyrody, którego nie powierzyłbym w ręce przypadkowych ludzi – komentuje sprawę Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

W negocjacjach udział brało 5 centrali związków zawodowych: Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność", Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Sekcja Leśnictwa i Ochrony Środowiska ZZ „Budowlani”, Krajowy Sekretariat Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska NSZZ ,,Solidarność''-80, Związek Zawodowy Pracowników Technicznych Leśnictwa.

Dokument z negocjacji został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

(dane: Główny Urząd Statystyczny).