XXIX submisja w RDLP w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zaprasza na XXIX submisję drewna cennego i tartacznego.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zaprasza na XXIX submisję drewna cennego i tartacznego.

Rozstrzygnięcie submisji odbędzie się 28 stycznia 2021 r. w siedzibie RDLP w Szczecinie. Oferta zawiera głównie surowiec dębowy oraz niewielkie ilości surowca jesionowego, olchowego, bukowego i brzozowego.

Surowiec drzewny został przygotowany do oględzin dla zainteresowanych na czterech placach składowych:
- Nowiny Wielkie,
- Nowe Drezdenko,
- Ognica,
- Rokita.

Surowiec można oglądać od 11 do 27 stycznia 2021 r.

Katalog submisji zawierający charakterystykę poszczególnych sztuk surowca drzewnego oraz ogólne zasady submisji dostępny jest poniżej:

Plik z katalogiem

By złożyć ofertę należy pobrać karty ofertowe.  

Plik karty ofertowe
 

Wszystkie zainteresowane firmy oraz osoby prywatne   zapraszamy do wzięcia udziału w submisji.