Studia podyplomowe „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych"

Na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie po raz kolejny uruchomiono nabór na studia podyplomowe „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych”.

Na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie po raz kolejny uruchomiono nabór na studia podyplomowe „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych”.

Studia adresowane są do osób zawodowo zajmujących się turystyką, edukacją ekologiczną, ochroną środowiska na terenach leśnych. Rekrutacja trwa do stycznia 2020 roku

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu studiów, warunków rekrutacji dostępnymi na stronie www.sptl.sggw.pl