Konferencja „Infrastruktura drogowa w lasach. Nauka, Kształcenie, Praktyka”

Na początku września odbędzie się konferencja „Infrastruktura drogowa w lasach. Nauka, Kształcenie, Praktyka”.

Na początku września odbędzie się konferencja „Infrastruktura drogowa w lasach. Nauka, Kształcenie, Praktyka”.

W czasie konferencji zostaną przedstawione zagadnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą drogową w jednostkach LP  wynikających z najnowszych doświadczeń praktyki leśnej oraz zmieniających się przepisów.

Konferencja będzie trwała od 7 do 9 września.

Spotkanie jest także podsumowaniem studiów podyplomowych Infrastruktura drogowa w lasach” na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

Organizatorami wydarzenia są Katedra Użytkowania Lasu SGGW, Nadleśnictwo Gorlice przy konsultacjach z Wydziałem Infrastruktury DGLP. Honorowy patronat nad konferencją objął dyrektor generalny Lasów Państwowych  Andrzej Konieczny oraz rektor SGGW prof. dr. hab. Wiesław Bielawski.

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa