Konferencja „Edukatorzy dla Klimatu"

Konferencja z cyklu „Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa" odbędzie się na początku grudnia w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Konferencja z cyklu „Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa" odbędzie się na początku grudnia w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie  we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych zapraszają na konferencję „Edukatorzy dla Klimatu”.

Głównym celem konferencji jest próba określenia roli i postaw osób dorosłych, szczególnie edukatorów Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych wobec zachodzących zmian klimatycznych.

Więcej informacji na temat konferencji


Pytania kluczowe:
•    Jaka jest rola edukacji przyrodniczo-leśnej wobec globalnego ocieplenia?
•    W jakim zakresie zmiany klimatu powinny być treścią zajęć edukacji leśnej?
•    Jak mówić o zagrożeniach klimatycznych?
•    Jak radzić sobie z traumą klimatyczną?
•    Czy i jak tryb życia i zwyczaje konsumenckie ludzi mogą wpływać na klimat?
•    W jakim stopniu wybory żywieniowe ludzi mogą ocalić świat?
•    Jakie są dobre przykłady działań proklimatycznych w różnych środowiskach?


Konferencja służy kształceniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w obliczu zachodzących coraz intensywniej zmian klimatycznych. Spotkanie przeznaczona jest dla animatorów edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także badaczy i ekologów. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany różnorodnych, często niejednomyślnych doświadczeń i poglądów na trudne tematy.