W Puszczy Białowieskiej masowo zamierają świerki zaatakowane przez kornika drukarza. Ofiarą padło pół miliona drzew na terenie trzech puszczańskich nadleśnictw. Drzewa umierają też w rezerwatach mieszczących się na trenach zarządzanych przez LP oraz w Białowieskim Parku Narodowym. LP rozpoczęły prace mające na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy.
Właściciele prywatnych lasów, które sąsiadują z Puszczą Białowieską, zgłaszają szkody wyrządzone przez kornika drukarza na ich terenie. O coraz częstszych zgłoszeniach i pytaniach ze strony prywatnych właścicieli informuje Starostwo Powiatowe w Hajnówce.