W Puszczy Białowieskiej masowo zamierają świerki zaatakowane przez kornika drukarza. Ofiarą padło pół miliona drzew na terenie trzech puszczańskich nadleśnictw. Drzewa umierają też w rezerwatach mieszczących się na trenach zarządzanych przez LP oraz w Białowieskim Parku Narodowym. LP rozpoczęły prace mające na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy.
Na zaproszenie Ministerstwa Środowiska, od 4 do 8 czerwca, w Puszczy Białowieskiej przebywa grupa ekspertów IUCN - Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.
Lasy Państwowe rozpoczęły prace mające na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ochrony biernej oraz gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną białowieskich lasów.
Przedstawiciele Komitetu Sterującego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO „Puszcza Białowieska" jednogłośnie apelują o aktywną ochronę Puszczy. Brak działań, jak uważają eksperci, zagraża cennym stanowiskom przyrodniczym. Zabiegi te, jak zaznaczają, są zgodne z międzynarodowymi zapisami.
Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, podpisali w piątek w Ministerstwie Środowiska „Program dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000”.
O roli gospodarki leśnej w ochronie różnorodności biologicznej i o zanikaniu siedlisk w Puszczy Białowieskiej rozmawiamy z prof. Bogdanem Brzezieckim, kierownikiem Katedry Hodowli Lasu SGGW. Wywiad ukazał się w marcowym „Głosie Lasu”.
Przedstawienie przez ministra środowiska Jana Szyszko i dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego projektu planu działań w Puszczy Białowieskiej było najważniejszym punktem dwudniowej konferencji pod hasłem „Puszcza Białowieska – mity, fakty i przyszłość”.