Poparcie dla działań ministra środowiska

Przedstawiciele samorządów z regionu Puszczy Białowieskiej w liście do Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, wyrażają poparcie dla działań ministra środowiska.
01.08.2017

Przedstawiciele samorządów z regionu Puszczy Białowieskiej w liście do Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, wyrażają poparcie dla działań ministra środowiska.

W liście samorządowcy podkreślają, że ich poparcie dla działań ministra środowiska wynika z troski o przyszłość Puszczy Białowieskiej. Występujące w Puszczy Białowieskiej siedliska i gatunki należy chronić czynnie, zgodnie z Naturą 2000. W tej konkretnej sytuacji nie można zostawić przyrody samej sobie, ponieważ spowoduje to zubożenie środowiska.

Cały list do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

Tylko ochrona czynna zapewni zachowanie różnorodności biologicznej na tych tak przyrodniczo cennych obszarach - można przeczytać w liście do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

I dodają, że samorządy z regionu Puszczy Białowieskiej wielokrotnie apelowały o podjęcie energicznych i skutecznych działań na rzecz aktywnej ochrony środowiska naturalnego Puszczy. Ponadto przedstawiciele mieszkańców tamtego regionu podkreślają, że przekazywane w mediach opinie i stanowiska ekologów, różnych organizacji pozarządowych i niektórych naukowców są nierzetelne i nieobiektywne.