Komunikat

13.04.2022

W związku z pojawiającymi się informacjami o działaniach osób deklarujących pośrednictwo w uzyskaniu zatrudnienia w jednostkach Lasów Państwowych informujemy, że LP nie zlecają pośrednictwa pracy osobom trzecim i nie pobierają opłat od kandydatów do pracy

Lasy Państwowe prowadzą rekrutację na wolne stanowiska bezpośrednio w swoich jednostkach. Aktualne oferty pracy w LP znajdują się pod adresem: www.lasy.gov.pl/informacje/oferty-pracy