„Ruszamy na łamy” – konkurs na artykuł do „Głosu Lasu”

Redakcja „Głosu Lasu” zaprasza wszystkich pracowników Lasów Państwowych do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu na artykuł. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a najlepsze teksty zostaną opublikowane na łamach naszego miesięcznika.
13.06.2018

Redakcja „Głosu Lasu” zaprasza wszystkich pracowników Lasów Państwowych do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu na artykuł. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a najlepsze teksty zostaną opublikowane na łamach naszego miesięcznika.

Artykuły powinny być związane z leśnictwem, a ich adresatami mają być inni pracownicy LP. Zakres tematyczny artykułów konkursowych obejmuje m.in.:

  • dzielenie się doświadczeniem i wiedzą na temat leśnictwa i pracy w LP,
  • przemyślenia na temat pracy w LP,
  • propozycje nowatorskich rozwiązań do zastosowania w leśnictwie i pracy w LP,
  • sylwetki pracowników LP mających ciekawe hobby lub oryginalne zainteresowania.

Uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż dwa artykuły (dotąd nigdzie niepublikowane) o objętości do 13 tys. znaków ze spacjami. Prace (w formie plików DOC lub DOCX) wraz z formularzem zgłoszeniowym pobranym z naszej strony internetowej prosimy przesyłać do 14 maja 2018 r. na adres: malgorzata.haze@cilp.lasy.gov.pl, wpisując w tytule e-maila „Konkurs na artykuł”.

Jury, w którego skład wejdą członkowie redakcji „Głosu Lasu”, przyzna najlepiej ocenionym pracom następujące nagrody:

  • I nagroda – 3000 zł,
  • II nagroda – 2000 zł,
  • III nagroda – 1500 zł.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w „Głosie Lasu”, a laureaci poza nagrodami i wyróżnieniami otrzymają także honoraria autorskie.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy