W międzynarodowym gronie o dobrych praktykach w leśnictwie

Plan działań na najbliższe dwa lata został przyjęty podczas niedawnego spotkania eksperckiego leśników państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. To już trzecie spotkanie Wysokiego Szczebla do Współpracy w Leśnictwie Chiny-Państwa Europy Środkowo-Wschodniej.
06.05.2019 | Marta Nurczyńska-Dałek, DGLP

Plan działań na najbliższe dwa lata został przyjęty podczas niedawnego spotkania eksperckiego leśników państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. To już trzecie spotkanie Wysokiego Szczebla do Współpracy w Leśnictwie Chiny-Państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Spotkanie w ramach Mechanizmu ds. Współpracy w Leśnictwie Chiny - Państwa Europy Środkowo-Wschodniej (CEEC) 16+1 zostało zorganizowane w dniach 24-25 kwietnia. Przedstawiciele Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Węgier, Łotwy, Macedonii, Polski, Słowacji, Serbii oraz Słowenii na zaproszenie Ministerstwa Środowiska przyjechali do Warszawy, aby rozmawiać o obecnych wyzwaniach dla leśnictwa i możliwościach wzmocnienia współpracy w tym zakresie. Międzynarodowe grupa ekspertów spotkała się z wiceminister środowiska Małgorzatą Golińską.

Uczestnicy spotkania odwiedzili także Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Celestynów. Przedstawiciele Lasów Państwowych opowiedzieli o funkcjonowaniu leśnictwa w Polsce, o gospodarce leśnej w regionie, a także o projektach rozwojowych LP, ze szczególnym uwzględnieniem Leśnych Gospodarstw Węglowych.  Goście odwiedzili jeden z największych kompleksów torfowisk nizinnych na Mazowszu, a także mieli okazję nieco zredukować swój ślad węglowy, sadząc buki na powierzchniach LGW wydzielonych w Nadleśnictwie Celestynów. 

Tegoroczne spotkanie w Warszawie jest trzecim z kolei, zaowocowało przyjęciem nowego planu działań na lata 2019-2020. Główny nacisk położono na współpracę administracji państwowych w procesie wymiany informacji, identyfikowanie wyzwań oraz diagnozowanie potrzeb w  leśnictwie i przemyśle drzewnym. W ramach programu zaplanowano m.in. wymianę dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego i wielofunkcyjnego zarządzania lasami.

Przewidziano także ustanowienie mechanizmu współpracy pomiędzy uniwersytetami i instytutami leśnymi w Chinach i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jeden z zapisów przyjętego programu zachęca do wdrażania międzynarodowych projektów, wymiany naukowców oraz rozwoju badań naukowych.

Pierwsze spotkanie Wysokiego Szczebla do Współpracy w Leśnictwie Chiny-Państwa Europy Środkowo-Wschodniej (CEEC) miało miejsce w Lubljanie w 2016 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa, Lasów oraz Żywności Słowenii oraz Urząd Państwowej Administracji Leśnej Chińskiej Republiki Ludowej, jego celem było przyjęcie Planu Działania dla Współpracy w ramach Mechanizmu Koordynacyjnego Chiny-CEEC ds. Współpracy w Leśnictwie.