Strażnicy leśni na ćwiczeniach służb mundurowych „Solina 2022”

W dniach 26-27 września Komenda Powiatowa Policji w Lesku była organizatorem ćwiczeń, które odbyły się na terenie powiatu leskiego. Brali w nich udział również strażnicy leśni z bieszczadzkich nadleśnictw: Lesko, Baligród i Cisna.
29.09.2022 | Kinga Kusz-Cioć i Marcel Szpieg

W dniach 26-27 września Komenda Powiatowa Policji w Lesku była organizatorem ćwiczeń, które odbyły się na terenie powiatu leskiego. Brali w nich udział również strażnicy leśni z bieszczadzkich nadleśnictw: Lesko, Baligród i Cisna.

Wśród uczestników byli również funkcjonariusze z wydziału prewencji komendy wojewódzkiej, oddziału prewencji Policji, CBŚP oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zaangażowane też były: Służba Więzienna, Grupa Bieszczadzka GOPR, STORAT,  Wojska Obrony Terytorialnej, Państwowa Straż Rybacka, służby ratunkowe i medyczne oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku.

Celem było m.in.: sprawdzenie sprawności systemu obiegu informacji pomiędzy służbami w sytuacji zagrożenia oraz czasów ich reakcji na zdarzenia kryzysowe, zgranie działań jednostek Policji i administracji publicznej, w trakcie działań związanych z zakłóceniem bezpieczeństwa publicznego. Kolejny cel to minimalizowanie zagrożeń pośrednich, doskonalenie współpracy podmiotów systemu zarządzania kryzysowego oraz sprawdzenie procedur ujętych w planach zarządzania kryzysowego.

Scenariusz działań przewidywał „ucieczkę więźniów, kradzież broni, uprowadzenie statku pasażerskiego”. Strażnicy leśni wraz z ratownikami i psami Stowarzyszenia STORAT przeszukiwali las w poszukiwaniu jednego z uciekinierów.
Więcej na:  https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-lesko/wydarzenia/111937,Solina-2022-cwiczenia-sluzb.html