Przyznano nagrody im. Adama Loreta

Już po raz 12. wręczono nagrody im. Adama Loreta. - To wyjątkowe wyróżnienie dla osób, które są oddane swojej pracy, dla których jest ona pasją - powiedziano podczas uroczystości 25 czerwca w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
27.06.2019 | Jerzy Drabarczyk, CILP

Już po raz 12. wręczono nagrody im. Adama Loreta. - To wyjątkowe wyróżnienie dla osób, które są oddane swojej pracy, dla których jest ona pasją - powiedziano podczas uroczystości 25 czerwca w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

- Szczególna jest postać, której imię nosi ta nagroda. To symbol, postać, której nazwiskiem posługujemy się na co dzień, wspominając początki Lasów Państwowych. Adam Loret jest osobą niezwykle ważną dla państwa polskiego i dla nas, leśników - podkreślił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP. - Patrzę na Lasy Państwowe przez pryzmat ludzi, którzy tu pracują. To, że mamy ambitnych, wartościowych pracowników, z pasjami, zainteresowaniami, przekłada się na jakość ich pracy na rzecz Lasów. Nagroda ta jest ogromnym wyróżnieniem, dlatego szczególnie gratuluję laureatom.

Do edycji konkursu za 2018 r. łącznie napłynęło 49 zgłoszeń (29 w roku poprzednim) na 44 kandydatów (22 w roku poprzednim).
Nagrody i wyróżnienia wręczane są w trzech kategoriach. W kategorii pierwszej jest ona wręczana za najlepsze zrealizowane działanie na rzecz kształtowania korzystnego wizerunku Lasów Państwowych, popularyzację misji i roli LP oraz wiedzy o środowisku leśnym, obejmującą następujące dziedziny: media, edukację i promocję oraz sztukę.

W tym roku kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Arkadiusza Bruchwalda w pierwszej kategorii nagrodę główną przyznała Kazimierzowi Nóżce i Marcinowi Scelinie. Prowadzący profil Nadleśnictwa Baligród statuetkę otrzymali za umiejętność łączenia profesjonalizmu z autentycznością, humorem i zdrowym dystansem do siebie.

W tej kategorii dyrektor generalny LP przyznał również cztery wyróżnienia. W dziedzinie Media otrzymali je:

- Marek Bodył, redaktor naczelny czasopisma „Drwal” - za wspieranie działalności prywatnego sektora usług leśnych oraz nie unikanie tematów trudnych i kontrowersyjnych;

- Jacek Szarek z TVP Rzeszów - za telewizyjną i publicystyczną promocję akcji wprowadzania żubrów do doliny górnego Sanu w Bieszczadach.

W dziedzinie Edukacja i promocja wyróżniono Tadeusza Chrzanowskiego za publikację „Leśnicy dla Niepodległej”, biografie polskich leśników, ich losy splecione z losami Polski i z historią Lasów Państwowych.

Wyróżnienie w dziedzinie Sztuka za pokazywanie społeczeństwu pozytywnego obrazu leśnika, jako człowieka kulturalnego, wrażliwego na sztukę i potrafiącego dać swój czas innym otrzymał istniejący od 2015 r. Zespół Teatru pod Dębem z Pułtuska w składzie: Adam Gadomski, Józef Dyga, Beata Olszak, Anna Sokalska, Łucja Pilińska, Tomasz Hać, Elżbieta Gierek, Agnieszka Łempicka, Joanna Stańczak, Wojciech Szydłowski, Andrzej Michalik, Jakub Dołęga, Michał Orłowski i Marek Bartołd.

W drugiej kategorii, za pracę naukową dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa, nagrodę główną otrzymał zespół projektowy pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Stereńczaka, zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa za projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”.  Członkowie zespołu zdecydowali o przekazaniu nagrody na rzecz Fundacji Pomocy Leśnikom, o czym poinformował dr Krzysztof Stereńczak.

W tej kategorii przyznano również dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Marian Przybylski za opracowanie trzech monografii promujących historię i prace leśników nadleśnictw Miradz, Gołąbki i Gniewkowo oraz Krzysztof Frydel za umiejętność łączenia nauki z praktyką w realizacji różnych projektów z zakresu inżynierii leśnej jak i hodowli lasu, oraz ochrony gatunków rzadkich i ginących.

W trzeciej kategorii - „Człowiek Roku Polskich Lasów” nagrodą główną uhonorowano prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego za pracę naukową i zaangażowanie w debatę społeczną, której celem było wyjaśnienie szerokiej opinii publicznej problematyki czynnej ochrony lasu. W imieniu laureata nagrodę odebrał dr hab. Krzysztof Stereńczak.

Po raz pierwszy nagrodę im. Adama Loreta przyznano w 2001 r. (nagrody wręczano do 2009 r.). Nagroda ustanowiono celem upamiętnienia osoby i postawy Adama Loreta, pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych, wybitnego leśnika, patrioty, reformatora i twórcy struktur polskiego leśnictwa, który położył podwaliny pod nowoczesną wielofunkcyjną gospodarkę leśną, podkreślając „wszystkie ekonomiczne, przyrodnicze i kulturalne korzyści, płynące z niej dla kraju”.

Celem nagrody jest popularyzacja idei wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej, polskiego modelu leśnictwa, wiedzy o środowisku leśnym, misji, roli oraz kształtowanie korzystnego wizerunku Lasów Państwowych.

Po kilkuletniej przerwie, w 2016 r., ogłoszono kolejną edycję konkursu. W tym roku nagrody przyznano według nowej formuły, nowością jest możliwość ubiegania się o nagrodę pracownicy Lasów Państwowych.