Drzewa upamiętnią 100-lecie OSP

Lasy Państwowe będą współuczestniczyć w jubileuszu 100-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzisiaj, w siedzibie OSP Zielonki pod Krakowem, doszło do podpisania porozumienia w tej sprawie.
08.11.2021

Lasy Państwowe będą współuczestniczyć w jubileuszu 100-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzisiaj, w siedzibie OSP Zielonki pod Krakowem, doszło do podpisania porozumienia w tej sprawie.

Jubileusz 100-lecia nawiązuje do roku 1921, kiedy istniejące organizacje strażackie połączyły się w jeden Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje stulecie strażacy postanowili uczcić sadzeniem drzew, pod hasłem: Sto drzew na stulecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co na rzecz lasów robią strażacy. To dlatego nadleśnictwa wspierają jednostki OSP, przekazując środki z puli społecznie-użyteczne na doposażenie jednostek. Mamy też specjalny fundusz dla OSP w Dyrekcji Generalnej – mówi Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Leśników i strażaków od lat łączy bliska współpraca. To druhowie ochotnicy uczestniczą w akcjach gaszenia pożarów lasu. W Polsce działa blisko 16 tys. jednostek, które skupiają ok. 700 tys. strażaków. To m.in. dzięki temu oraz nowoczesnemu systemowi ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych leśne pożary w znakomitej większości są gaszone w zarodku. Na mocy porozumienia nadleśnictwa będą udostępniały strażakom sadzonki drzew. Ich posadzeniem strażacy upamiętnią jubileusz. Każda OSP, która zechce włączyć się w tę formę upamiętnienia jubileuszu może otrzymać do 100 drzew.

Oprócz Dyrektora Generalnego LP porozumienie podpisali Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Edward Siarka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Warto dodać, że wszyscy sygnatariusze porozumienia są członkami OSP. Wydarzenie w Zielonkach upamiętnia już wspólnie zasadzone drzewo.

Dziękuję za tę wspólną akcję Lasom Państwowym i Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki niej Polska jeszcze bardziej się zazieleni – podsumowuje Edward Siarka.

Poniżej relacja z uroczystego podpisania porozumienia.