Polscy leśnicy sadzili Wielki Zielony Mur

Dyrektorzy dwóch regionalnych dyrekcji oraz nadleśniczowie uczestniczyli w międzynarodowym projekcie „Green Wall”, mającym spowolnić proces pustynnienia Afryki.
19.09.2018 | Tomasz Kalembkiewicz, Nadleśnictwo Kłodawa

Dyrektorzy dwóch regionalnych dyrekcji oraz nadleśniczowie uczestniczyli w międzynarodowym projekcie „Green Wall”, mającym spowolnić proces pustynnienia Afryki.

Tegoroczna akcja sadzenia rodzimych gatunków drzew w Senegalu trwała przez dwa tygodnie w sierpniu. Uczestniczyli w niej Andrzej Szelążek, dyrektor RDLP w Szczecinie oraz Dariusz Pieniak, dyrektor łódzkiej dyrekcji LP, a także nadleśniczowie z terenu RDLP w Szczecinie Jan Grzyś i Tomasz Kalembkiewicz.

W ramach międzynarodowego projektu „Great Green Wall”  sadzone są drzewa w aż 11 państwach afrykańskich, w pasie nie węższym niż 15 km rozciągającym się pomiędzy Oceanem Atlantyckim i Indyjskim. W projekcie uczestniczą państwa afrykańskie, które również powołały agencję koordynującą program.

Realizację programu wspiera m.in. Globalny Fundusz Środowiskowy, czyli międzyrządowa organizacja wspierająca inwestycje proekologiczne, gdyż kraje afrykańskie nie są w stanie udźwignąć kosztów tego typu projektów.

W Senegalu przede wszystkim sadzona jest akacja senegalska, która ma  hamować proces  pustynnienia, a także być źródłem cennego produktu ubocznego, jakim jest guma arabska.

Pomimo tak egzotycznych realiów, zasady prowadzenia gospodarki leśnej są takie same jak w Polsce. Z dużą przychylnością zostały przyjęte sugestie i podpowiedzi polskich leśników przez kierownictwo senegalskich lasów oraz zarządzających programem „Green Wall”.

Od wielu lat w program „zalesiania” obszarów sawanny, mający na celu spowolnienie procesu pustynnienia Afryki, zaangażowany jest prof. Pasquale Policastro, który bardzo wysoko ocenia pracę i dorobek polskich leśników.

Wspólna praca w Senegalu stała się podwaliną do stworzenia platformy porozumienia dla ludzi chcących chronić i odtwarzać  biosferę.

Bardzo dobrą okazją do kontynuacji współpracy, jak zauważają leśnicy, będzie grudniowa konferencja w sprawie zmian klimatu COP24 odbywająca się w Katowicach, w której swój udział zapowiedzieli przedstawiciele krajów afrykańskich.