Jubileuszowa wystawa „One with Nature"

25 września w Budapeszcie otwarto wystawę „One with Nature". Jest to 50. jubileuszowa edycja największej na świecie wystawy przyrodniczo-łowieckiej.
28.09.2021

25 września w Budapeszcie otwarto wystawę „One with Nature". Jest to 50. jubileuszowa edycja największej na świecie wystawy przyrodniczo-łowieckiej.

Wystawę otworzył Gorge Aman, prezydent CIC – Międzynarodowej Rady Ochrony Zwierzyny i Dzikiej Przyrody. - Musimy wzmocnić pozycję zrównoważonego rozwoju, aby zyskała ona swoje prawowite miejsce w świecie ochrony przyrody przy osiąganiu celów przedstawionych przez ONZ – powiedział Aman.

Stronę polską podczas wystawy reprezentują Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Lasy Państwowe oraz Polski Związek Łowiecki. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m. in. wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka oraz p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica.

Przygotowując stoisko polskie Lasy Państwowe wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Związkiem Łowieckim, postawiły na edukację i przybliżenie działań na rzecz ochrony przyrody i gatunków zagrożonych. - Chcemy zapoznać odbiorców z gatunkami zwierząt chronionych. Przekaz stoiska lasów Państwowych podczas światowej wystawy łowieckiej jest taki, że my nie pokazujemy zwierząt na które można polować, ale te które chronimy i robimy to z sukcesem – powiedziała Urszula Dyl-Nadolna, edukatorka z Nadleśnictwa Spychowo.

O wystawie więcej TUTAJ 

Odwiedzający będą mogli z bliska obejrzeć głuszca, cietrzewia oraz rysia – gatunki, w których reintrodukcji Lasy Państwowe biorą czynny udział. Dużą atrakcją jest także siedlisko bobra europejskiego, jednak największą uwagę skupia na sobie król puszczy – żubr. Edukatorzy opowiedzą zainteresowanym o białowiesko-kaukaskiej populacji żubra, którą z powodzeniem odtwarzamy w Polsce, a „nasze” żubry wyruszają w świat, by odbudować populację żubrów w Europie. Polski Związek Łowiecki prezentuje trofea myśliwskie oraz obrazy i meble charakterystyczne dla kultury łowieckiej, wypożyczone z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Na stoisku „Dobre z lasu” wszyscy chętni mogą spróbować przetworów pochodzących z prosto z lasu.

27 września to Dzień Polski podczas światowej wystawy i to właśnie polskie stoisko stało się centrum wydarzeń w tym dniu.

Wystawa „One with Nature” to 75 tys. metrów kwadratowych w ośmiu pawilonach, gdzie odwiedzający będą mogli zapoznać się z takimi dziedzinami, jak łowiectwo, ochrona przyrody, ochrona siedlisk wodnych, kwestia bioróżnorodności oraz zrównoważone użytkowanie przyrody.

Wystawa potrwa do 14 października 2021 roku.