Odsłonięto Kopiec Marszałka Piłsudskiego

W Śnietnicy, na terenie Nadleśnictwa Łosie, odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową z popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz oddano do użytku historyczny kopiec.
18.10.2018 | Zdzisława Kot-Malinowska, RDLP w Krakowie

W Śnietnicy, na terenie Nadleśnictwa Łosie, odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową z popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz oddano do użytku historyczny kopiec.

Karol Stieber urodził się w latach 80. XIX w. na terenie dzisiejszej Ukrainy.  Natomiast leśnictwo ukończył na Akademii  w Wiedniu. Pracę w lasach rozpoczął 1909 r. w Dyrekcji Lasów we Lwowie, a od 1928 r. do 1939 r.  pracował jako nadleśniczy Nadleśnictwa Państwowego Śnietnica. W latach 1939-1945 ukrywał się przed okupantem niemieckim i pracował w Firmie „Piła” Tadeusza Konopackiego w Dąbrowie nad Czarną (dawny powiat opoczyński). Niestety, podczas II wojny światowej w Oświęcimiu zginęło aż ośmiu członków jego rodziny. Po wojnie wrócił do pracy w Lasach, w 1949 r. odszedł na emeryturę.

Nadleśnictwo Łosie chcąc uczcić rocznicę odzyskania niepodległości zdecydowało się na gruntowną renowację kopca usypanego ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego w Śnietnicy. Konstrukcja ta ma bardzo ciekawą historię. Powstała w1937 r., z inicjatywy ówczesnego nadleśniczego Państwowego Nadleśnictwa Śnietnica, inżyniera Karola Stiebera. Leśnik w ten sposób chciał uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości.

W usypaniu wzniesienia uczestniczyli pracownicy nadleśnictwa i miejscowa ludność. Jako budulec wykorzystano kamienie zebrane z okolicznych gór, na szczycie   kopca posadowiono głaz z piaskowca. Niestety, po II wojnie światowej był on celowo niszczony przez ówczesne władze, został obsadzony drzewami, a głaz wrzucono ze szczytu.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości, z inicjatywy nadleśniczego Nadleśnictwa Łosie Franciszka Zygarowicza i staraniem tamtejszych  leśników przystąpiono do rewitalizacji kopca. 12 października leśnicy oficjalnie udostępnili obiekt. Podczas prac wykarczowano drzewa, wytyczono i zbudowano alejki oraz parking. Na szczycie kopca ustawiono głaz ozdobiony popiersiem marszałka.

W niedawnych obchodach wziął udział Tadeusz Dragon, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, szefowie i dyrektorzy lokalnych instytucji państwowych, samorządowcy, wykonawcy prac związanych z renowacją kopca, zaproszeni goście wraz z lokalną społecznością oraz pracownicy Nadleśnictwa Łosie.

Uroczystość uświetniła Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Brunar, jeźdźcy I Pułku Ułanów Krechowieckich działający przy Starej Cegielni w Gładyszowie, pod kierownictwem Włodzimierza Kario oraz sygnaliści myśliwscy z Nadleśnictwa Łosie.

Tego dnia odprawiano również mszę w zabytkowej cerkwi św. Michała Archanioła w Brunarach (w 2013 r. świątynie wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Homilię wygłosił ks. Józef Bąk, który również poświęcił odrestaurowany kopiec i pamiątkową tablicę.