Nowe zasady sprzedaży drewna

Zasady sprzedaży drewna i sytuacja firm z branży drzewnej były tematem spotkania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Z leśnikami i drzewiarzami przy stole zasiedli minister Edward Siarka, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii i UOKiK.
27.10.2021

Zasady sprzedaży drewna i sytuacja firm z branży drzewnej były tematem spotkania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Z leśnikami i drzewiarzami przy stole zasiedli minister Edward Siarka, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii i UOKiK.

Spotkanie odbyło się 26 października, tuż po zakończeniu sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym. Lasy Państwowe zaoferowały w tym trybie przedsiębiorcom 12 mln m3 drewna. Oferty na zakup objęły w sumie 98% surowca. Od 27 października rozpoczną się aukcje systemowe.

Właśnie ilość drewna objęta aukcjami (30% puli ofertowej) spotyka się z krytyką przedsiębiorców. Sprzedaż w PL-D dotyczy tylko stałych klientów, a oferta Lasów Państwowych pokrywa się ilościowo z tym, co mogą nabyć przedsiębiorcy na podstawie tzw. historii zakupów. Stąd średnio niezbyt wysoki wzrost cen w stosunku do cen minimalnych w ofertach. Ponieważ na aukcjach ceny mogą istotnie wzrosnąć, obecni na sali drzewiarze wyrażali oczekiwania, by w tym trybie sprzedawać jak dotychczas 20%. Padały też głosy, że pula ta powinna wynosić jedynie 10% puli ofertowej.

Uwagi przedsiębiorców dotyczyły także wywozu drewna z Polski. Wypowiadano się nt. konsekwencji dla branży i jej pracowników, jakie mogłaby przynieść bezkrytyczna realizacja unijnej strategii bioróżnorodności – ograniczenie dostępu do drewna. Już po I etapie sprzedaży widać, że rynek gotów byłby wchłonąć niemal każdą ilość drewna wielkowymiarowego. Nawet intensyfikacja cięć w młodszych drzewostanach nie zapełni tej luki, jaką spowoduje wyłączenie z użytkowania najstarszych lasów.

W zasadach sprzedaży Lasy Państwowe wprowadziły pewne mechanizmy ograniczające eksport drewna. Niemniej Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał roboczy zespół, który zajmie się poszukiwaniem dalszych rozwiązań prawnych. – Efekt pracy zespołu zostanie przedstawiony władzom jako rekomendacje – mówił Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Minister Edward Siarka deklarował natomiast: – Walczę o to, aby drewno uznać za surowiec strategiczny. Takie wyjątkowe podejście może pomóc ograniczyć jego eksport.

Minister zadeklarował również kolejne spotkanie z przedstawicielami branży drzewnej. Jego termin został wstępnie zapowiedziany  po zakończeniu aukcji systemowych tj. w drugiej połowie grudnia.

– Nie starajmy się budować w przestrzeni publicznej wrażenia, że jesteśmy przeciwko sobie. Współpracujemy i będziemy współpracować, bo sukces branży drzewnej, to także i sukces leśnictwa – podsumował spotkanie minister Siarka.