Na tropie wilków. Kolejne warsztaty „Wolf Expedition”

Już po raz kolejny Sekcja Koło Młodych SITLiD przy Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie we współpracy z Lasami Państwowymi zorganizowała „Wolf Expedition 2022”. Uczestnikom przybliżono świat tych fascynujących drapieżników.
23.02.2022 | Barbara Kołodko, Wojciech Kędziora

Już po raz kolejny Sekcja Koło Młodych SITLiD przy Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie we współpracy z Lasami Państwowymi zorganizowała „Wolf Expedition 2022”. Uczestnikom przybliżono świat tych fascynujących drapieżników.

Warsztaty, które w tym roku trwały do 14 do 18 lutego, nawiązują do badań zapoczątkowanych w 2001 roku przez Zakład Badania Ssaków w Białowieży, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz Polski Związek Łowiecki

Od tego czasu są kontynuowane w formie zimowych wyjazdów dedykowanych studentom kierunków przyrodniczych. Mają na celu naukę metod inwentaryzacji zimowej, jako jednego z elementów monitoringu populacji wilka. Głównym uczestnikiem corocznych edycji są studenci SGGW, przeważnie leśnicy, jednak nie brakuje innych osób. W ramach długiej historii organizacyjnej wśród uczestników byli także pracownicy LP oraz osoby z Hiszpanii i Panamy.

Każdy przechodzi jednodniowe szkolenie teoretyczne oraz pięciodniowe szkolenie praktyczne w terenie. To właśnie podczas tych pięciu dni uczestnicy tropią zwierzęta, opisują ich aktywność, prowadzą pomiary oraz dokumentacją fotograficzną.

Niestety tegoroczne wydarzenie, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbyło się w formie zdalnej. Codziennie odbywały się wykłady przygotowane przez naukowców i specjalistów związanych ze światem tak niezwykłych drapieżników, jakimi są wilki.

Pierwszy z wykładów dotyczył biologii i ekologii dużych drapieżników (szczególnie wilka) oraz sposobów oznaczania ich bytności w terenie. Uczestnicy dowiedzieli się z niego jak rozpoznać wilka, a w szczególności jego tropy, by nie pomylić go z tropem psa. Jakie ślady zostawiają inne zwierzęta i w jaki sposób je rozpoznać (polecamy szczególnie do tego celu klucz do oznaczania tropów). Szkolenie prowadził Adam Gełdon z Nadleśnictwa Spychowo, stały bywalec Wolf Expedition, który już od wielu lat zajmuje się tematem tych drapieżników.

Jeden z tematów dotyczył także szkód wyrządzanych przez duże zwierzęta chronione (wilka, rysia, niedźwiedzia oraz żubra) w województwie podkarpackim. Prowadzący zajęcia Hubert Fedyń, wieloletni pracownik RDOŚ w Rzeszowie (Wydział w Krośnie), który opowiedział o strategii polowań wilków, sposobów odciągania psów pasterskich od stad owiec, przykładach ataków na psy oraz sposobów na zabezpieczenie się przed tymi drapieżnikami.  

Wpływ wilków na populacje jeleniowatych przedstawił natomiast prof. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie.  Wykład o nowoczesnych metodach kontroli liczebności populacji zwierzyny poprowadził dr Stanisław Pagacz z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Zaprezentowane metody obejmowały nagrania lotnicze w ciągu dnia przy użyciu kamery wizyjnej, wieczorno-nocne nagrania termowizyjne oraz liczenie przy pomocy zestawu fotopułapek przy pomocy metod statystycznych. Największym zaskoczeniem okazała się jakość wyników z fotopułapek oraz ich niezależność od warunków pogodowych.

O pracy leśnika i niezwykłej historii tego rejony opowiedział Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie. Przybliżył on długą historię zamieszkujących ten teren ludzi, dramatyczne wydarzenie czasów powojennych i wpływu politycznych decyzji na losy zwykłych ludzi.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Józef Kubica, dyrektor generalny LP, prof. dr hab. Michał Zasada, rektor SGG, prof. dr hab. Marta Aleksandrowicz, Trzcińska, dziekan Wydziału Leśnego SGGW oraz dr hab. Roman Wójcik, prof. SGGW, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW.