Modernizacja roku: projekty LP walczą w konkursie

Trwa XXVI edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku". Lasy Państwowe od wielu lat uczestniczą w tym konkursie i niemal co roku znajdują się w gronie jego laureatów.
17.05.2022

Trwa XXVI edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku". Lasy Państwowe od wielu lat uczestniczą w tym konkursie i niemal co roku znajdują się w gronie jego laureatów.

Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego. Formuła konkursu została rozszerzona o możliwość zgłoszenia także nie tylko obiektów modernizowanych, ale też nowobudowanych.

Ogólnopolski Konkurs Otwarty „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” współpracuje z wieloma organami, w tym kilkoma ministerstwami i instytucjami krajowymi. Od wielu lat jednym z patronów konkursu jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Od kilku lat przyznaje też dodatkową własną nagrodę dla uczestników konkursu. Patronat medialny z kolei sprawują m.in.: Dziennik "Rzeczpospolita", Wydawnictwo Inżynier Budownictwa, Serwis Muratorplus, Polish Market czy też "Las Polski".

Głosowanie trwa do 20 maja 2022 r. do godz. 12:00.

 

Inwestycje Lasów Państwowych zakwalifikowane do II etapu – finałowego XXVI edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku":

 

Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulechów – Nadleśnictwo Sulechów

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3084/budowa-budynku-biurowego-nadlesnictwa-sulechow

 

Budowa Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole – Nadleśnictwo Piotrków

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3055/budowa-lesnego-osrodka-rehabilitacji-zwierzat-w-kole

 

Sala wielofunkcyjna na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego "Leśnik" w Orzechowie - Nadleśnictwo Ustka

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/2944/sala-wielofunkcyjna-na-terenie-osrodka-szkoleniowo-wypoczynkowego-lesnik-w

 

Głosy można oddawać również na pozostałe inwestycje jednostek organizacyjnych PGL LP z I etapu Konkursu:

 

Obszar mokradłowy w leśnictwie Głowno – Nadleśnictwo Grotniki

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3108/obszar-mokradlowy-w-lesnictwie-glowno

 

Cztery zbiorniki retencyjne w leśnictwie Sieraków, Nadleśnictwo Daleszyce – Nadleśnictwo Daleszyce

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3060/cztery-zbiorniki-retencyjne-w-lesnictwie-sierakow-nadlesnictwo-daleszyce

 

Budowa i modernizacja zbiorników wodnych w Uroczysku Las Miejski na terenie Leśnictwa Zielony Dwór – Nadleśnictwo Giżycko

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3031/budowa-i-modernizacja-zbiornikow-wodnych-w-uroczysku-las-miejski-na

 

Ośrodek Hodowli Głuszca Głęboki Bród – Nadleśnictwo Głęboki Bród

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/2946/osrodek-hodowli-gluszca-gleboki-brod

 

Modernizacja wraz z rozbudową siedziby Nadleśnictwa Toruń – Nadleśnictwo Toruń

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3063/modernizacja-wraz-z-rozbudowa-siedziby-nadlesnictwa-torun

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią biurową - Leśniczówka z kancelarią w Wierzenicy – Nadleśnictwo Babki

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/2964/budowa-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-z-czescia-biurowa-lesniczowka